4 de maig 2012

Objectiu: Preparant l'estratègia de networking 1.0 i 2.0

Les relacions interpersonals i els contactes són un trampolí cap a les oportunitats, siguin oportunitats de conèixer noves persones, de descobrir nous horitzons, de conèixer noves formes de ser i de fer, de descobrir noves possibilitats, d'accedir a nous coneixements, de trobar noves oportunitats professionals, ... Fins fa uns anys, els contactes únicament es feien i es mantenien mitjançant la via presencial (veient-se reforçat pel suport telefònic, la carta o el correu electrònic); fins que a l'octubre de 2010 va entrar en acció la web 2.0 que posava l'accent en la persona i en la seva interacció i comunicació amb els altres.  


La web 2.0 trenca amb el concepte estàtic (de la web 1.0) on la informació és el centre i trasllada el nucli principal d'atenció a la persona, la seva interacció i la seva comunicació. Tant és així que la persona usuària esdevé la principal protagonista, així com la seva proactivitat (mitjançant la creació de continguts, les publicacions, les actualitzacions, la interacció amb altres, etc.). Així doncs s'abandona el concepte de comunicació unidireccional per passar a una comunicació bidireccional, on qualsevol persona pot aportar, crear o modificar informació. Amb aquest canvi de model i de concepció on la persona usuària és la protagonista, apareixen eines com els blogs, les xarxes socials, etc. que són expressions de la web 2.0.
 
Amb les noves expressions de la web 2.0, sobretot amb les xarxes socials, la possibilitat de fer i mantenir els contactes s'accentua i per tant s'obre una nova via d'interacció amb els altres que incrementa notablement els beneficis de les relacions. Aquest boom a través del món virtual no ha de perdre de vista però el món real, pel que sempre es considera que la plataforma 2.0 ha de ser un complement o una eina facilitadora del terreny real i en cap cas un substitutiu. 

Durant tota la nostra vida construïm la nostra xarxa de contactes i l'ideal és que darrera d'aquesta construcció hi hagi una cura i un manteniment. Per això entenem els contactes com totes aquelles persones amb les que hem tingut una relació significativa al llarg de les diferents etapes de les nostres vides i amb les que és possible recuperar el contacte.
Entrant en el camp professional, els contactes (siguin de l'àmbit laboral o personal) són una font de riquesa que ens permet conèixer i establir relacions de repocitat, compartir coneixements del nostre camp, aprendre, arribar a noves oportunitats professionals, entre molts d'altres beneficis. 

A més a més, i estirant d'aquest darrer fil relacionat amb les oportunitats professionals, un estudi de les consultores Create i Adecco ens informa que únicament un 20% de les ofertes laborals són visibles; o el que és el mateix, el 80% de les ofertes de feina es cobreixen a través de contactes (sense confondre-ho amb "enxufes"). En aquest cas persones que et coneixen i confien en tu i t’adrecen a una oportunitat concreta, et recomanen, etc. en definitiva, persones que pensen en tu quan veuen una oportunitat que s'ajusta a les teves característiques.Element que ens destaca un cop més la importància d'una forta xarxa de contactes.

Aprofundint més en la creació i el manteniment d'aquesta xarxa de contactes, ens trobem que en alguns casos s'activa la xarxa de contactes quan la persona està en procés de recerca de feina, tot i que el més recomanable seria tenir-la permanentment podent-ne gaudir de totes les seves potencialitats constantment. Però si aquest no és el cas, hi ha d'haver alguns passos previs abans d'engegar qualsevol acció relacionada amb l'activació de la nostra xarxa, i més si és iniciant-nos en el món virtual:
  
1. Defineix el teu objectiu o els teus objectius. Què vols aconseguir? 
Contactes, més presència al teu camp professional, intercanviar coneixements i experiències, estar al dia, fer negocis, buscar feina, conèixer més gent, poder estar en contacte amb els teus coneguts, ... qualsevol objectiu és lícit sempre i quan el tinguis present i tinguis clar perquè el persegueixes. 

2. Quins seran els canals que utilitzaràs? 
Un cop definit l'objectiu manca vincular-lo a l'estratègia que seguiràs, i part d'aquesta estratègia és veure amb quins mitjans la faràs possible. Alguns dels canals més reconeguts per activar i mantenir la teva xarxa de contactes són: 
 • Pla presencial (trobada, realització d'una activitat conjunta, trucada per telèfon, etc.)
 • Xarxes Socials (donat que són comunitats de persones que estan connectades entre elles que fan intercanvis utilitzant internet podem afirmar que permeten crear, mantenir i retrobar contactes).Per determinar més concretament quin canal és millor cal tenir en compte que existeixen tres tipus de xarxes socials: 
  • Generalistes: aquelles que no tenen una temàtica definida i hi formen part tot tipus de persones usuàries. Algunes de les més conegudes són Facebook, Tuenti, Google+, etc.
  • Professionals: són aquelles que tenen una temàtica més definida la qual gira entorn l'àmbit professional, permetent publicar el teu perfil professional, establir contactes laborals, etc. Algunes de les més conegudes són LinkedIn, Viadeo o Xing, entre d'altres.
  • Especialitzades: les que agrupen persones usuàries amb interessos similars. Ja poden ser xarxes més vinculades amb l'àmbit professional com amb l'oci, la cultura, etc.
 • Esdeveniments de networking (més adreçats a crear nous contactes i retrobar-te amb d'altres):
  • Esdeveniments que tenen per objectiu posar en contacte persones en situació recerca de feina i empreses, pel que estan adreçats a persones que busquen feina per compte d'altri. Alguns d'aquests són l'Speed Networking Talent,  el PinkSlipParty  o el Café&Jobs
  • Sessions de networking que tenen per objectiu posar en contacte diferents empreses o persones emprenedores per tal d'establir col·laboracions o possibilitats de negoci. Per tant estan destinats a persones emprenedores. Les webs de CINC, Getting contacts i Negocia-t aglutinen informació sobre algun d'aquests esdeveniments. 
El més important és vincular l'objectiu/s que t'has plantejat amb els canals que més s'adapten a aquest objectiu i al teu perfil (sense oblidar que el pla presencial sempre ha de ser una opció).És més important mantenir-se actiu en els canals que s'han escollit i dur a terme interaccions de qualitat, abans que voler estar a tots els canals sense poder gaudir de les seves potencialitats.

3. Identifica els teus contactes
És un bon punt per poder prendre consciència de la xarxa de contactes que tenim; tant les persones amb qui tenim més proximitat, com aquelles que fa temps que no veus, però que en canvi han estat significatives per tu en algun moment de la teva vida. Per fer-ho ens pot ajudar posar en ordre els nostres contactes, prenent consciència de la xarxa de coneguts que tenim i preparar-nos per cuidar-la i mantenir-la activa al llarg del temps. Un exercici molt interessant que desenvolupem al Servei d'Orientació és el de llistar i classificar els contactes segons àmbits i un cop fet això, identificar quins són més o menys pròxims, així com els contactes forts o febles. 

Per aprofundir en aquest exercici recomano el dossier de Barcelona Activa - Cibernàrium "Networking: crea i amplia la tevaxarxa de contactes" on a banda de detallar el mateix, desenvolupa breument el concepte de Networking, Altres esdeveniments i xarxes de Networking i Bibliografia específica.


4. Parteix d'una relació bidireccional
Moltes persones cometen l’error de voler començar la gestió de la seva xarxa de contactes fent-se la pregunta “Què poden fer els altres per mi?”. Aquesta pregunta, a banda de poder moure moltes emocions negatives (com per exemple, l’orgull o la indefensió davant la sensació d’haver d’estar “demanant favors”), implica un posicionament de desigualtat en el procés d’aproximar-nos a l’altra persona. Quan no s’ha fet un manteniment per estar actiu amb la xarxa de contactes i totes les aproximacions que es fan són amb una finalitat de demanda, es corre el risc de que les persones de l’entorn es tanquin a futures aproximacions.
 
Per tant doncs, és un treball de llarg recorregut que ha de partir de la pregunta “Què és el que puc fer jo pels altres?” Moltes vegades, la resposta a aquesta pregunta són coses tant senzilles com trucar i interessar-se per l’altre persona, quedar per fer un cafè, estar obert a fer un favor que estigui dins les pròpies possibilitats, etc. Des d’aquesta posició probablement estarem en condicions de contactar amb les persones d’una forma més equitativa, rebent per part seva les nostres demandes i oferiments amb disposició.

Així doncs, abans d'iniciar l'activació i manteniment de la teva xarxa de contactes, assegura't que tens clars els 4 punts que apareixen al post i comença a engegar la teva estratègia. 
Per la meva part m'agradaria poder aportar al proper post les claus per iniciar aquestes primeres passes gestionant el teu perfil 2.0 i els teus contactes. 

Què t'agradaria trobar en aquest proper post? Quins dubtes se't plantegen al imaginar-te el salt cap a la xarxa? Si ja has iniciat, quins problemes t'estàs trobant? Estàs acomplint els objectius plantejats?


Alguns dels articles que m'agradaria recomanar relacionats amb aquest tema són:   
- La red de contactos, fundamental para encontrar empleo, de Laura Mateo (@laurymat)
- Networking, eficacia demostrada para la búsqueda de empleo, de RRHHpress.com (@RRHHpress

M'agradaria remarcar que he escrit aquest post en base als coneixements que he anat acumulant al llarg de la meva experiència com a orientadora professional, però també en base a aspectes tractats a les càpsules formatives amb Rosaura Alastruey (@rosauralastruey), Pedro Rojas (@SeniorManager) i Victor Puig (@victorpuig).