11 d’abr. 2012

Objectiu: procés de selecció (part I)

Has enviat el CV com a resposta d’una oferta de feina, acabes de començar a formar part del procés de selecció. Saps tot el què et pots trobar i tot el que s’espera de tu?

Els processos de selecció segueixen una mateixa estructura en tots els casos ja que en definitiva l’empresa busca la persona més indicada que pugui cobrir el lloc de treball vacant i per fer-ho s’ha d’assegurar mitjançant diverses tècniques que fa tot el possible per acabar trobant la persona idònia. Hem de tenir en compte que la major part de processos de selecció segueixen unes fases que habitualment estan presents en tots els casos: 

Reclutament i preselecció – Trucada telefònica – Primera entrevista

En altres casos, i afortunadament, cada cop amb més presència, a més a més d’aquestes tres fases s’hi afegeixen d’altres complementàries. Aspectes com la mida i el tipus d’empresa, qui lidera el procés de selecció, el nombre de candidatures rebudes, el lloc vacant, etc. són elements que determinen el procés i que poden fer variar el nombre de fases per les que ha de passar un candidat/a. 

Altres proves – Entrevista per competències

Aquestes altres fases no apareixen en totes les ocasions, dependrà de com s’enfoqui el procés de selecció, tot i així, cal tenir en compte que tenen un gran pes, ja que en la majoria de casos acaben sent determinants, per les empreses que les utilitzen.
L'objectiu de l'apunt és parlar de les tres primeres fases, deixant per una segona part les dues darreres (at last but not least).


Reclutament i preselecció:
L’objectiu d’aquesta primera fase és fer una primera selecció entre tots els currículums que l’empresa ha rebut. Sabem que actualment, qualsevol oferta publicada rep una gran quantitat de currículums per tant les empreses tenen mecanismes que els permeten fer una primera selecció i descartar aquelles persones que no s’adeqüen al que estan buscant. Les opcions que tenen les empreses són diverses:

Les preguntes de filtratge o killer questions són un recurs molt utilitzat, sobretot per a les empreses que publiquen ofertes de feina a través de portals d’Internet, doncs esdevenen una forma de fer un filtratge ràpid de candidats/es. 
Quan l’empresa publica una oferta pot definir algunes preguntes que seran d’obligada resposta per totes les persones que es vulguin inscriure a l’oferta. Les preguntes poden ser de resposta oberta o tancada i cadascuna de les possibles respostes té una puntuació associada. L’objectiu de l’empresa amb aquestes preguntes, és fer un primer filtratge dels candidats i candidates i així obtenir de forma senzilla, un rànquing de les persones que tenen més puntuació, i que per tant es poden adaptar millor al lloc vacant. 
En cas que a l’apuntar-te a una oferta de feina vegis que hi ha unes preguntes prèvies, et recomano que contestis a totes les preguntes amb sinceritat. En molts casos algunes estaran relacionades amb  la teva trajectòria (experiència i formació), però també pots trobar-te algunes que estiguin vinculades a coneixements i habilitats relacionades amb la teva professió. Si és la segona opció, cal saber que l’empresa està intentant observar si tens desenvolupada una competència que és rellevant per l'ocupació, pel que és un bon lloc on poder demostrar la teva vàlua com a professional. 

* Si vols aprofundir en el coneixement de les killer quesions, et recomano la consulta d'aquest apunt d’Infojobs dedicat a les seves empreses client.

Una altra eina que utilitzen les empreses, sobretot aquelles amb més recursos destinats a la selecció de recursos humans, és un aparell automàtic que fa una selecció dels currículums rebuts. Aquesta màquina, utilitza un sistema de cerca per paraules clau, la major part de vegades, les paraules clau són substantius relacionats amb l'ocupació. Seguint aquest sistema de cerca (similar al que s'utilitza al web 2.0 amb les etiquetes o tags) la màquina dóna prioritat a aquells currículums que tenen més substantius relacionats amb la feina que es busca. 
Així doncs, repassa el teu currículum i assegura’t que hi ha les paraules clau que tenen més relació amb l’ocupació en la que busques feina. Per ajudar-te a saber quines paraules poden ser més determinants, ajuda't de les ofertes de feina que trobis per la xarxa i pren nota de les paraules que utilitzen les empreses per definir què el que busquen. Com més paraules clau col·loquis al teu currículum, més possibilitats tens d'aparèixer en els filtratges de cerca inicials.

Després d’aquesta primera selecció (sigui via preguntes filtre i/o sistema automatitzat) existeix una segona selecció feta per un/a professional que revisa els currículums. Hem de pensar que aquest/a persona veu una gran quantitat de currículums al dia, per tant és important que el teu currículum cridi l’atenció i d’alguna forma es diferenciï de la resta. 
Mira el teu currículum i intenta posar-te al lloc de la persona que el llegeix (recorda que es mira el teu i molts d'altres). Ara pensa, el teu currículum li està aportant quelcom diferenciador? Crida l'atenció en algun aspecte? Tindries ganes de conèixer més a la persona que hi ha al darrera?

Per aconseguir que la resposta a aquestes tres preguntes sigui afirmativa, no podem posar-li colors i llums al currículum per fer-lo més cridaner, però tenim un recurs millor: tu mateix/a. 
En primer lloc és imprescindible que abans d'enviar el CV a l'oferta que t'interessa, hagis observat detingudament què es demana a l'oferta, quin tipus de professional es busca, què haurà de fer, en quins entorns haurà de treballar, amb quines paraules ho expressa, quina l'empresa hi ha al darrera, quins són els seus valors i la seva cultura, etc. Un cop tinguis aquesta informació recopilada, elabora el currículum demostrant que tu ets la persona indicada per aquell lloc vacant (sent sincers amb un mateix i amb l'empresa). Per aconseguir-ho detalla la teva trajectòria que estigui més relacionada amb el que l'empresa busca o que creus que els hi pot ser d'interès. Dedica un espai destacat del currículum per expressar què saps fer, en què ets bo, i fes-ho utilitzant frases curtes, clares i entenedores. Pensa que si utilitzes verbs d'acció, la persona que repassi el teu currículum s'imaginarà un/a professional realitzant l'acció que descrius, per tant en la imaginació estaràs cobrint la necessitat que té l'empresa de trobar un/a professional que s'ajusti al perfil buscat. Aquest factor imaginatiu, farà que el teu currículum deixi una petjada en el record del/de la seleccionador/a oferint-te possibilitats d'avançar en el procés. 

Fetes aquestes modificacions, torna a posar-te al lloc del seleccionador o seleccionadora... darrera d'aquest currículum hi ha el/la professional que estem buscant? Què ens pot aportar com a empresa? Pot valer la pena concertar una entrevista per conèixer-la millor?

Donat que la resposta a totes aquestes preguntes és afirmativa i que de ben segur que la persona encarregada de llegir els currículums, s'haurà interessat per tu, passem a la següent fase...

La trucada telefònica
Per tal de concertar una entrevista amb les persones candidates que han superat aquest primer filtre, les empreses habitualment es posen en contacte via telèfon. En alguns casos, aquesta trucada pot ser una mera conversa en què es cita al candidat/a a l'entrevista. Però en d'altres pot ser una fase més del procés de selecció, que serveix per veure com afronta la persona una situació inesperada, mesurar el seu grau d'adaptació i tolerància a la pressió, assegurar-se del coneixement i interès per l'empresa, tenir una primera impressió sobre les habilitats comunicatives, etc. Aquests només són alguns aspectes amb els que es poden fixar en aquest primer contacte telefònic, per tant, per evitar situacions inesperades i alguns efectes contraproduents, podem fer diverses actuacions que generaran un impacte positiu en la imatge que transmetem a les altres persones: 
Una d'elles és treure les músiques que apareixen mentre la persona que truca espera que responguis el telèfon, no és dolent mostrar els teus gustos, però segons la situació i l'interlocutor/a pot donar una imatge poc seria d'un mateix. El contestador, si decidim activar-lo, és un altre aspecte que és recomanable que sigui el més senzill i seriós possible.

Un altre aspecte important és el moment de respondre la trucada; en cas que estiguem en una situació en què no és apropiat agafar el telèfon (poca cobertura, molt soroll d'ambient, etc.) és més indicat deixar-lo sonar, anotar-se el telèfon des d'on hem rebut la trucada i retornar-la en un moment en què les condicions siguin més òptimes. En el cas que això no sigui possible, podem agafar el telèfon, explicar la situació al nostre interlocutor/a i demanar si és possible tornar a parlar-hi més tard. 

Centrant-nos en la trucada, és recomanable tenir controlades les candidatures que s'han enviat. Què faries si fossis la persona encarregada de trucar a un candidat per convocar-lo a l'entrevista i aquest no té clar de quina empresa ni de quina oferta es tracta? No creuries que hi ha poc interès en la teva empresa? Una forma d'evitar aquestes situacions és portar un registre de les empreses on hem enviat el currículum i dels llocs de treball que s'ofertaven, d'aquesta forma sempre tindrem controlades les opcions i donarem una imatge més positiva en el moment de la trucada. 

Un altre element a tenir en compte és quan arriba el moment de concertar una cita per l'entrevista. És recomanable adaptar-se en la mesura del possible a la proposta de l'interlocutor/a, mostrar-se poc flexible pot ser contraproduent ja que aportarà dificultats a poder fixar una data per la primera entrevista. 
En darrer lloc, és important no oblidar-se de preguntar i anotar-se les dades rellevants (qui et farà l'entrevista o per qui has de demanar, lloc i hora, documentació que has de portar, etc.), fer-ho i sobretot prendre nota evitarà possibles oblits degut al nerviosisme del moment.

Un cop fet el contacte telefònic, arriba la tercera fase....

L'entrevista
Hi ha infinitat d'articles i recursos que parlen sobre aquesta fase del procés de selecció, alguns recollits al final del post. La idea que persegueixo, a banda de fer un recull d'aquests, és destacar alguns dels consells més rellevants alhora d'afrontar la primera trobada amb l'empresa. 
En cas que el procés de selecció tingui altres fases més enllà de la primera entrevista, podem suposar que aquesta serà una trobada per repassar el currículum de la persona candidata, conèixer-la, saber més sobre les seves motivacions, expectatives, personalitat, etc. amb l'objectiu de determinar quines persones s'adeqüen més a l'ocupació ofertada. Per contra, en el cas que el procés de selecció només compti amb aquesta, ens podem trobar amb una entrevista que té per objectiu conèixer la trajectòria de la persona candidata però també el seu ajust al lloc de treball, així com les competències i habilitats que posaria en joc en l'ocupació. 

En qualsevol dels dos casos, hi ha alguns elements que són imprescindibles: 
En primer lloc la preparació de l'entrevista. De la mateixa forma que per enviar el currículum hem repassat l'oferta, per preparar l'entrevista hem d'intentar recopilar informació sobre l'empresa, els seus productes, la seva cultura i els seus valors, quin tipus de clients té i quina és la seva competència, com és la seva presència al sector, etc. Conèixer aquests aspectes ajudarà a apropar-nos a l'empresa i demostrar que estem interessats en formar-hi part. 
Creus que coneixent tota aquesta informació sobre l'empresa podràs respondre millor preguntes del tipus "Perquè vols treballar amb nosaltres?, Perquè aquesta empresa i no una altra?, Com ens has conegut?, Què creus que pots aportar-nos com a professional?"

Preparar el nostre discurs i els nostres arguments poden ser un factor positiu. No tant perquè a l'entrevista deixem anar el discurs, sinó per anar més segurs i preparats.  
Repassa el currículum que has enviat, si tu fossis l'entrevistador, quines preguntes faries per aprofundir més en la informació que hi ha plasmada? 
De forma complementaria, es poden revisar alguns llistats de preguntes típiques, no és tant perquè tinguem assajada la resposta, sinó perquè si ens les fan, no ens agafin desprevinguts. Saber què ens poden preguntar i reflexionar uns minuts abans de l'entrevista, és una bona manera d'evitar situacions inesperades i esquivar els nervis. 

 * Si vols consultar alguns llistats de les preguntes més habituals, pots consultar aquests enllaços: web Don Empleo.com i 22 preguntes d'entrevista de Barcelona Activa 

Tan important com conèixer l'empresa on estem, és saber qui som. L'objectiu que perseguim al llarg de l'entrevista és demostrar que som el/la millor candidat o candidata d'entre els bons, així doncs per fer-ho és imprescindible que ens coneguem al màxim detall. Saber en què som bons, què ens agrada fer, poder-nos descriure com a persona i com a professional, són aspectes que cal treballar abans de qualsevol entrevista. 
Parla'm de tu, Sabries dir-me tres punts forts i tres punts febles?, Explica'm una situació d'èxit de la que estiguis especialment orgullós/a, Quines han estat les teves majors dificultats al llarg de la teva trajectòria, com les has superat?, Què creus que ens pots aportar tu a diferència d'altres candidats/es? Quines competències has desenvolupat més al llarg de la teva experiència? ... preguntes d'aquest tipus són molt freqüents, hi pots donar resposta?

Poder donar una resposta clara i sincera, requereix un treball previ d'anàlisi, introspecció i identificació de les pròpies experiències. Al llarg d'aquest treball i al moment de respondre davant de la persona que ens entrevista no és tant important l'etiqueta que posem a allò que sabem fer (ex. tinc una gran capacitat per negociar), sinó com podem demostrar que realment és cert allò que estem dient (ex. al meu darrer lloc de feina, vaig aconseguir tancar un acord amb un proveïdor amb el que sempre hi havia hagut problemes, etc...). El més important és detallar la situació i explicar quina va ser la nostra actuació. Només així la persona que ens està entrevistant serà capaç de veure que som competents en aquella matèria.
Tant important com aquest aspecte és ser autocrítics amb un mateix i identificar àrees de millora. En tots els casos hi són, per tant és millor mostrar-les i comentar què estem fent per treballar-ho i millorar-ho; que no pas simular que no hi ha cap aspecte de millora. 

* Si vols llegir més sobre perquè cal aportar competències i sobretot perquè és necessari traduir-les a exemples reals, pots consultar aquest apunt del blog "Orientadores Palencia" 

Havent repassat molt per sobre alguns dels factors clau que hauríem de tenir en compte a l'hora de presentar la nostra candidatura a una empresa i començar a formar part del procés de selecció, us deixo amb un vídeo on es recullen els aspectes claus d'una entrevista de feina, fet pels companys i companyes del Servei d'Orientació de Foremcyl (Castilla y León).A més a més, afegeixo alguns enllaços (que també estaran recollits a la pestanya de "Banc de recursos") que poden ser d'utilitat per conèixer altres consells sobre l'entrevista de selecció:

*       Portal Todo FP - "Entrénate para una entrevista de trabajo": a través del menú de la dreta apareixen totes les fases que pot incloure una entrevista de selecció i s'inclouen consells, així com diversos vídeos d'exemple de "bones" i "males" pràctiques.

*      Aplicatiu de Barcelona Activa - "Entrevista de feina": que ens serveix per fer un exercici pràctic a partir de situacions reals.

*      Breu dossier sobre l’entrevista de feina de l’Ajuntament de San Martín del Rey Aurelio.