18 de juny 2012

Objectiu: assessorament on-line


Divendres vaig poder assistir a la “Trobada d’informadors juvenils, orientadors laborals i insertors laborals” que organitzava el ConsellComarcal del Barcelonès. L’objectiu de la trobada era debatre sobre els punts clau de com fer un millor assessorament on-line als joves.

Encapçalant la jornada, Neus Bosch com a representat d’Educaweb, va exposar les bones pràctiques en l’orientació on-line. Educaweb, centra les seves atencions orientadores en l’àmbit personal i telefònic, però també en el canal on-line i virtual. Aquest darrer canal, però és un objectiu de futur, donat que l’empresa encara no l’ha pogut testar amb persones usuàries.

Educaweb centra la seva experiència on-line a través del portal jove.cat. D'aquesta vivència la ponent destacava els aspectes positius que han experimentat (accessibilitat, agilitat en la resposta, obertura a nou públic), però també en destacava els negatius (la pèrdua de feedback, la falta d’informació sobre la persona i la poca immediatesa en lliurar la resposta). L’opció de l’assessorament virtual és concebut com un canal més avantatjós donat que teòricament elimina gran part dels aspectes negatius que planteja la via on-line.

Entrant en aquesta darrera via, la tècnica d’Educaweb va exposar les eines més utilitzades per vehicular aquest tipus de consultes: el formulari i el correu electrònic. La ponent destacava el formulari com la millor opció, donat que ofereix la possibilitat de definir camps obligatoris que interessen al personal tècnic podent recollir informació rellevant per dur a terme l’assessorament i explotar posteriorment aquesta informació per tal de treure conclusions estadístiques.

La ponent també va fer èmfasi en la forma de donar la resposta a les persones usuàries del servei. Es va destacar la importància d’emprar recursos comunicatius concrets com ara emprar un llenguatge adequat i proper, fer referència a aspectes de la consulta, elaborar un text concís i sense inferir que la persona coneix determinada informació, ampliar la resposta amb informació rellevant i utilitzar enllaços a altres webs que puguin incrementar la comprensió.

El segon punt important de la jornada va ser el treball en grups. Aquest espai de debat i reflexió va possibilitar que el personal tècnic assistent treballés entorn a les claus d’un bon assessorament on-line. Les conclusions que per mi van ser més rellevants s’exposen a la següent infografia:


En últim moment, tècniques del CISEC i del Centre EuropaJove van exposar breument els serveis que ofereixen a les seves respectives entitats; fent especial èmfasi en tots aquells que giren entorn a la modalitat on-line. Ambdues, destacaven la importància d’oferir un suport presencial com a complement a l’atenció on-line, disposar d’un històric de consultes de cada persona, així com la necessitat de fer pedagogia i fomentar l’autonomia de les persones que empren els serveis.

Personalment, considero que va ser una jornada molt enriquidora donat que vam tenir la possibilitat de compartir experiències i bones pràctiques, compartint opinions i formes d’actuar que de ben segur incrementaran les nostres pràctiques professionals.
Com a millora, apuntaria la necessitat d’emprendre aquest mateix debat pensant en les Xarxes Socials i la importància que tenen aquests canals per al col·lectiu de persones joves. 

Sabem que la presència d’aquestes persones a les xarxes és molt forta, pel que resulta imprescindible que des de les entitats es comenci a explotar aquesta via; com una alternativa més del servei d’orientació i assessorament. 

Us convido a tots/es els que veu assistir a complementar aquestes claus de l'assessorament on-line, i als que no, a sumar-vos al debat!

En darrer lloc, us deixo els materials de treball i el recull complet de totes les aportacions que es van fer al llarg de la trobada: Aspectes clau i proposta metodològica